Hoe gaan we te werk

Dankzij een uitgebreid netwerk wordt de Najib Foundation goed geïnformeerd over regio's en gebieden waar onze zorg van grote toegevoegde waarde is. We werken daarbij nauw samen met lokale medische centra, maar ook aan organisaties en sleutelfiguren die contact hebben met de kinderen, zoals scholen, gemeentes en  NGO’s. Op die manier kan de Najib Foundation op een zorgvuldige manier de kinderen selecteren en screenen die in aanmerking komen voor een medische interventie op het gebied van horen, zien en/of spreken. De Najib Foundation helpt kwetsbare kinderen uit arme families die geen toegang hebben tot noodzakelijke zorg en begeleiding. Zij zitten hierdoor vaak in een isolement. ‘Normale’ dingen als onbezorgd samen spelen en naar school gaan zijn heel ingewikkeld of niet mogelijk. De Najib Foundation stelt in Nederland een medisch team samen - aangevuld met lokale (medische) staf - en faciliteert het werkbezoek waarin het medische team (op vrijwillige basis) ter plaatse zorg verleent. Bovendien zorgt de Najib Foundation voor kennisuitwisseling, monitoring, structurele begeleiding en duurzame nazorg, bij voorkeur lokaal georganiseerd. De Najib Foundation is onafhankelijk en het belang van de kinderen staat centraal.

Beleidsplan en Verantwoording

U kunt hier het beleidsplan van de Najib Foundation en de jaarrekening 2012 inzien. Najib Foundation - Beleidsplan 2014 Najib Foundation - Jaarrekening 2012