Beleidsplan en verantwoording

De Najib Foundation bestaat uit een actief bestuur en een klein vast team. We werken met medische teams van vrijwilligers uit Nederland en partners die vakmensen en materiaal gratis of tegen sterk gereduceerd tarief ter beschikking stellen. Samen met een betrouwbaar lokaal netwerk van experts doen we de uitvoering. We werken niet grootschalig, maar investeren juist in persoonlijke en kwalitatief goede zorg én duurzame nazorg. Vooralsnog alleen in Marokko, in de toekomst ook in andere landen waar de gezondheidszorg minder ontwikkeld is, en niet voor iedereen vanzelfsprekend toegankelijk is. We opereren dankzij de opbrengst van benefiet-voorstellingen van Najib Amhali, partners en donateurs. Daarnaast steunen ‘Vrienden van de Najib Foundation’ de Najib Foundation financieel. Doordat de Najib Foundation een kleine dynamische organisatie is zijn de kosten voor overhead minimaal en worden alle beschikbare financiële middelen aangewend voor onze activiteiten. De Najib Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt hier het beleidsplan van de Najib Foundation en de jaarrekening 2012 inzien. Najib Foundation - Beleidsplan 2014 Najib Foundation - Jaarrekening 2012